APV Zestaw do analizy gleby - raitech.pl
Nawożenie APV Zestaw do analizy gleby

Zestaw do analizy gleby

Galeria

Filmy

Zestaw do analizy gleby

Zestaw do analizy gleby oferuje szerokie możliwości łatwego i szybkiego pomiaru istotnych parametrów gleby. Przy pomocy graficznych objaśnień, zestaw ten może być stosowany do określenia m.in. odczynu pH gleby, zawartości azotynów i azotanów, zawartości węglanu wapnia (CaCO3), struktury gruzełkowatej gleby i zawartości próchnicy, przepuszczalności gleby, temperatury gleby, zagęszczenia gleby, profilu glebowego i rodzaju gleby oraz różnic między różnymi typami gleby. Dzięki uzyskanym informacjom można właściwie zidentyfikować potrzeby gleby i skutecznie poprawić jej jakość.

Wysyłanie zapytania o dostępność maszyny - APV Zestaw do analizy gleby

Administratorem danych osobowych Raitech.pl jest Raitech Sp. z o.o., Bydgoska 41, 86-061 Brzoza k/Bydgoszczy, NIP: 953-21-88-486, REGON: 091570360.