Pöttinger VITASEM A / ADD - raitech.pl

VITASEM A / ADD

Mechaniczne siewniki nabudowywane-2,5 do 4 m szer roboczej

Siewniki nadbudowane VITASEM A można szybko i łatwo zamontować i zdemontować z maszyny uprawowej. Podczas pracy na polu siewnik opiera się bezpośrednio na wale. Brona zachowuje więc pełną swobodę ruchów. Na życzenie podnośnik hydrauliczny unosi siewnik nad maszyną uprawową. Tworzy to idealne rozłożenie punktu ciężkości w stosunku do ciągnika.

Mechniczne siewniki nabudowane

Siewniki nadbudowane
Siewniki nadbudowane


Podczas pracy na polu siewnik opiera się zawsze bezpośrednio na wale. Dzięki temu brona wirnikowa ma pełna swobodę ruchu i może wychylać się przy napotkaniu na kamień.

Niezaleznie od tego czy półzawieszony na bronie wirnikowej czy krótkiej kombinacji punkt ciężkości jest przesunięty bardzo daleko w przód. Dodatkowy ciężar siewnika spoczywający na wale zapewnia optymalne ugniecenie wtórne gleby po siewie. Odstęp redlicy wysiewajacej do wału brony wirnikowej jest zawsze zredukowany do minimum. To zapewnia zwartą budowę całej konstrukcji.

VITASEM A / VITASEM A CLASSIC

VITASEM A CLASSIC
VITASEM A CLASSIC


 • Redlice ciągnione lub jednotalerzowe

 • Nacisk redlic do 25 kg.

 • Rolki prowadzenia w opcji.

Modele VITASEM A CLASSIC są wyposażone w mniejsze zbiorniki na ziarno. Dzięki temu są lżejsze i mogą współpracować z 4 cylidrowymi ciągnikami. Niższy zbiornik na ziarno zapewnia bardzo dobry widok w tył.

VITASEM ADD

VITASEM ADD
VITASEM ADD


Duże podwójne redlice talerzowe DUAL DISC umożliwiają osiąganie dużych prędkości pracy przy siewie w mulcz i na ciężkich, twardych glebach.

 • Redlica talerzowa Średnica 350 mm.

 • Nacisk redlic do 50 kg

Szybszy, łatwiejszy montaż

Nabudowa
Nabudowa


Siewniki VITASEM A daja się szybko i łatwo za- i zdemontować na maszynie uprawowej.

Tak prosty jest montaż:

 • Wjedź pod siewnik i podnieś bronę wirnikową.

 • Zaczep ramiona mocujące i zabezpiecz siewnik.

 • Wyciągnij sworznie zabezpieczające wału dla prowadzenia w równoległoboku packer - siewnik

 • podłącz cięgła górne do siewnika.

Prowadzenie w równoległoboku

Prowadzenie w równoległoboku
Prowadzenie w równoległoboku


Siewnik jest mocowany na wale Packera brony wirnikowej i prowadzony przez cięgło górne.

 • Packer i maszyna nabudowana tworzą jedną całość.

 • Pozwala to na zmianę głębokości roboczej (przestawienie wału), bez konieczności korekty połączenia siewnik - cięgło górne.

Zwarta konstrukcja Punkt ciężkości blisko ciągnika

Hydraulischer Hubzylinder
Hydraulischer Hubzylinder


Große Bodenfreiheit
Große Bodenfreiheit


Na życzenie maszyna może być wyposażona w podnośnik hydrauliczny, który utrzymuje siewnik nad maszyną uprawową.

 • Optymalne usytuowanie punktu ciężkości w stosunku do ciągnika.

 • Duży prześwit między redlicą i ziemią umożliwia samodzielna pracę brony wirnikowej.

Zbiornik na nasiona

Praktyczny zbiornik na ziarno

Big Bag
Big Bag


Zbiornik siewny
Zbiornik siewny


Kozioł zawieszenia jest połączony ze zbiornikiem na ziarno - ściana środkowa i przegroda zapewniają dużą stabilność. Przegrody wewnątrz zbiornika zapobiegają poprzecznemu przemieszczaniu się ziarna podczas jazdy z przechyłem. Wskaźnik stanu wypełnienia zbiornika materiałem siewnym stanowi wyposażenie standardowe. Oświetleie LED zbiornika na nasiona w opcji.

Stabilna pokrywa z lekkiego metalu, z gumowym uszczelnieniem i siłownikami gazowymi

Dwa kąty otwarcia z zabezpieczniem wychylenia (85° lub 103° do napełniania Big Bag). Wykonanie pokrywy zbiornika na ziarno jest unikatowe w technice rolniczej i pochodzi z produkcji samochodowej. Blacha pokrywy nie jest spawana. Uchwyty i wzmocnienia są klejone, tak że połaczenia spawem sa prawie niewidoczne.

Mieszadło

W siewnikach VITASEM ściany zbiornika są tak strome, że każdy rodzaj ziarna bez problemu spływa do organów wysiewających.

 • Mieszadło obrotowe do nasion ze skłonnością do tworzenia mostków.

 • Bardzo efektywne w przypadku nasion ze skłonnością do rozdzielania się lub źle spływającymi (nasiona traw) jest mieszadło wahliwe.

 • Wyłączane lub włączane jednym ruchem ręki.

Pobieranie ziarna

Przekrój zbiornika na ziarno
Przekrój zbiornika na ziarno


Pobieranie ziarna następuje bezpośrednio od dołu z lejków doprowadzających. Dzięki temu zarówno przy pracy w górę jak i w dół stoku zapewniony jest równomierny wysiew.

Całkowite opróżnianie zbiornika bez wysiłku

Szerokie, lejkowate wyloty nad kołem wysiewającym zapewniają dokładne doprowadzenie do ostatniego ziarna – gwarantuje to minimalną ilość resztek oraz niewielkie minimalne ilości napełnienia. Wystarczający kąt otwarcia klapy podłogowej zapewnia całkowite opróżnienie obszarów dozowania.

Szeroki pomost do obsługi siewnika

Pomost załadowczy
Pomost załadowczy


Składany stopień do wejścia z lewej strony i poręcz przy zbiorniku na ziarno. W siewniku VITASEM A jako opcja stopień po prawej stronie. Stabilna poręcz jest zamontowana bezpośrednio na zbiorniku, a nie na pokrywie zbiornika. Większe bezpieczeństwo. Szerokie oparcie na worek na poręczy przy zbiorniku i duży otwór do napełniania ułatwiają zasypywanie zbiornika.

System wysiewu Multi

Perfekcja – ziarno po ziarnie

System wysiewu
System wysiewu


Unikatowe dozowanie ziarna jest rozwiązaniem wyróżniajacym siewniki VITASEM.

W jednej obudowie połączone są dwa całkowicie niezależne zespoły dozujące. Koła dozujące są łożyskowane na wspólnym wałku dozującym. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że nie jest już wymagana osobna blokada między precyzyjnymi a normalnymi kołami siewnymi.

Centralne, środkowe przestawianie klap podłogowych. Sprężynowe, indywidualnie regulowane klapy podłogowe łatwo odchylają się w razie natrafienia na ciała obce. Przesypywaniu ziarna zapobiega zintegrowana ściana działowa w klapie podłogowej. Wysoki mostek zapobiega przesypywaniu się małych nasion do normalnego koła siewnego – gwarantuje to najwyższą dokładność wysiewu.

 • Koła wysiewające zaspokajają potrzeby siewu wszystkich popularnych gatunków nasion.

 • System siewny Multi pracuje precyzyjnie przy każdym materiale siewnym – perfekcyjne dozowanie w zakresie od 0,7 kg do 400 kg/ha.

 • Dwa niezależne koła dozujące wewnątrz obudowy umożliwiają szybkie przestawieie dozowania z siewu nasion normalnych do siewu nasion małych.

 • Wykorzystanie tego innowacyjnego rozwiązania ma na celu zwiększenie dokładności wysiewu przy drobnych ziarnach oraz dodatkowe ułatwienie regulacji.

Wciąż pożądane są przy tym najwyższe cele techniki wysiewu, jakimi są zmniejszenie ilości wysiewu i zoptymalizowana dystrybucja ziarna.

3 w 1

1 rano zboża

2 w południe rzepak

3 wieczorem mak

Wysiew dolny

Wysiew normalny:
Wysiew normalny:


Małe nasiona
Małe nasiona


Wysiew nasion normalnych, nasion małych

Osobne zasuwy wlotowe dla ziarna drobnego i ziarna normalnego umożliwiają przestawianie pomiędzy rodzajami ziaren poprzez przesunięcie lub pociągnięcie poszczególnych zasuw. Zapewnia to prostą i błyskawiczną regulację dozowania. Zoptymalizowany kształt krzywek dozujących zapewnia najwyższy stopień ochrony materiału siewnego. Siew rzepaku z małą liczbą nasion na metr kwadratowy przy optymalnym rozdzieleniu przestrzennym jest realizowany przez specjalne koło dozujące do nasion małych ze specjalnym ząbkowanym profilem.

Wysiew górny

Wysiew górny
Wysiew górny


Głównie do wysiewu pojedyńczych nasion np. maku, koniczyny,...

Niepowtarzalna technika wysiewu w siewnikach mechnicznych Przy małych nasionach zostaje zmieniony kierunek obrotu wałka wysiewajacego (proste przełożenie z bocznego napędu). Małe niecki na spodniej stronie zapadek kół wysiewających wychwytują pojednycze ziarno i pozwalają mu przez głowice opaść na lejek wysiewu. Bardzo małe ilości nasion poniżej 1 kg/ha.

Przemyślany system redlic

Gwarancja najlepszego wysiewu

Redlica tarczowa
Redlica tarczowa


Rowek wysiewu
Rowek wysiewu


Na wysokość plonu wpływa stopień dokładności odłożenia ziarna. Niezależnie od rodzaju gleby, od tego czy jest lekka, ciężka, sucha czy też wilgotna - podstawowym czynnikiem decydującym o wydajności i jakości plonu jest optymalne rozłożenie ziarna.

Centralna regulacja ustawienia nacisku na redlicę przy pomocy skali

System równomiernego nacisku redlicy

dla równomiernego nacisku na przednie i tylne redlice.

Perfekcyjny rowek wysiewu – dokładne głębokie prowadzenie

Równomierny odstęp rzędów

Mocowanie dźwigni przez duże ramiona zaciskowe na szynie wysiewającej. Szerokie łożyskowanie dźwigni wysiewu w wymiennych osłonach. Wychylenie przy napotkaniu ciała obcego do 18 cm w górę. Krok redlicy (odsadzenie) wynoszący 30 cm zapewnia duży, swobodny przelot nasion. Głębokość odkładania bez rolek dociskowych regulowana jest za pomocą nacisku redlic.

System redlic talerzowych firmy Pöttinger dla lepszego wschodzenia zasiewów:

Łukowate redlice talerzowe nadają się do wysiewu w mulcz lub do pracy przy dużej ilości resztek organicznych. Ukośnie ustawione redlice talerzowe PÖTTINGER otwiera glebę. Podobny do redlicy wleczonej, wykonany w formie odlewu, element usuwa z obszaru wysiewu ziarna łamliwą słomę lub resztki roślin oraz formuje czysty rowek wysiewu. Tym samym zagwarantowane zostaje równomierne wschodzenie zasiewów.

Zoptymalizowane formy redlic

Różne formy redlic z krokiem (przesunięciem) 30 cm zapewniają optymalny proces siewu również przy pozostajacych na polu resztach pożniwnych.

Redlice talerzowe

Rolki dociskowe redlic talerzowych
Rolki dociskowe redlic talerzowych


Łukowate redlice talerzowe, średnicy 320 mm, z dwurzędowymi łożyskami skośnymi i specjalnym uszczelnieniem. Wirujące skrobaki są regulowane, są osadzone z tyłu, przez co nie blokują boczego przepływu ziemi. Odporne na duże bryły ziemi.

 • Końcówka redlicy jest zabezpieczona przez bardzo wytrzymały odlew.

Redlice wleczone

Redlica wleczona
Redlica wleczona


Redlice te nadają się na pola z małą ilością masy organicznej. Pokrywa ochronna automatycznie zamyka każdą redlicę przy ruchu wstecz. Redlica może pod naciskiem sprężyny odchylić się - dodatkowa ochrona.

 • Odporny na zużycie odlew końcówki redlicy.

Rolki prowadzenia na głębokości

Rolki dociskowe redlic talerzowych
Rolki dociskowe redlic talerzowych


Na życzenie oferowane są rolki prowadzenia na głębkości 250 x 40 mm do wyznaczenia granicy głębkości i ugniecenia wtónego. Łatwa regulacja ustawienia głębkości przez przełożenie sworzni. Szybszy, bez użycia narzędzi montaż i demontaż przez haki mocujące.

 • Równomierna głębokość odłożenia ziarna również na niestabilnych glebach.

 • Dociśnięcie dla perfekcyjnego zamknięcia uprawy. Pewne wschody także w warunkach suszy.

Wielkowymiarowe lejki wlotowe

Lejki wlotowe
Lejki wlotowe


 • Dużych rozmiarów lejki wlotowe do przejścia w rury wysiewowe (specjalnie do pszenicy orkisz).

 • Fałdy na lejkach zapewniają maksymalną ruchliwość rury wysiewającej i przez to płynne przekazywania ziarna z koła dozującego do przewodów wysiewających.

Teleskopowe rury wysiewające - najwyższa jakość materiału

Rury
Rury


Teleskopowe rury wysiewające w ich górnej częsci są wykonane z nierdzewnej stali szlachtnej, w dolnej z tworzywa sztucznego - mały opór tarcia. Dzięki takiej kombinacji statyczne naładowanie nasion jest wyraźnie mniejsze.

Redlice precyzyjne DUAL DISC

DUAL DISC
DUAL DISC


Wielkowymiarowe podwójne redlice talerzowe DUAL DISC tną resztki rośline i formują równy, czysty rowek wysiewu. Resztki pożniwne nie są wciskane w ziemie. W efekcie kombinacji z położonym wewnątrz elementem wysiewu powstaje równy, czysty rowek wysiewu. Znakomite rozwiązanie techniczne dla gospodarstw myślących o przyszłości.

DUAL DISC

 • Redlice talerzowe Średnica 350 mm, do 50 kg nacisku na redlicę.

 • Odstęp rzędów 12,5 cm, dla najlepszego rozłożenia przestrzennego ziarna.

 • Odstęp rzędów 15 cm, na ciężkie warunki glebowe.

 • Niewymagający konserwacji system redlic.

 • Dźwignia wysiewu z lekkiego metalu zmniejszajaca ciężar.

 • Równej długości dźwignie wysiewu - system równomiernego nacisku redlic.

 • Wszystkie redlice dla uzyskanie równomiernej głębokości wysiewu są prowadzone przez rolki dociskowe. Średnica rolek dociskowych 330 mm.

 • Krok redlicy 300 mm, duży prześwit, płynny przepływ masy, również przy dużej ilości masy organicznej

Dobrze uformowany rowek wysiewu jest warunkiem udanego wysiewu. Gwarancja optymalnego przygotowania gleby i równomiernych wschodów. Ziarno jes równomiernie rozkładane, przykrywane dobrze rozkruszoną ziemią i dociskane przez rolki dociskowe.

Łatwa regulacja głębokości

Ustawienie głębokości
Ustawienie głębokości


Łatwa regulacja głębokości

Szybkie przestawienie głębkości przy pomocy dźwigni z grzechotką po obu stronach z przodu maszyny. Orientacyjna skala zapewnia równą głębokość odłożenia.

Perfekcyjny siew

Formy zagrabiaczy

Zagrabiacze
Zagrabiacze


10 mm grubości palce zagrabiaczy ze spiralną sprężyną perfekcyjnie kopiują nierówności terenu. Amortyzacja następuje przez nie wymagające konserwacji bloki gumowe. Osłona cofania zapobiega uszkodzeniom.

 • Centralna regulacja pochylenia palców.

 • Proste ustawienie głębokości i nacisku.

 • Składane palce zewnętrzne do transportu po drogach (szerokość transportowa 3,0 i 4,0 m).

 • Do pracy z rolkami dociskowymi nie są potrzebne dodatkowe adaptery.

Zagrabiacz nasienny jednorzędowy

Zagarniacz nasienny
Zagarniacz nasienny


 • Palce są uporządkowane między rzędami wysiewu.

 • Po bokach specjalne pary palców niwelują tworzenie się zwałow ziemi.

 • Łukowatej formy palce pracują bez problemu również przy dużej ilości masy organicznej.

Zagarniacz Perfekt

Zagarniacz Perfekt
Zagarniacz Perfekt


 • Dla uzyskania bardzo dużego efektu wyrównania.

 • Nierównej długości ramiona palców zagrabiają całą góną warstwę gleby.

 • Zupełne przykrycie nasion również przy cięzkich warunkach pracy. Równomierne wschody są zagwarantowane przy każdym rodzaju ziarna.

Bezstopniowa przekładnia w kąpieli olejowej

Przekładnia
Przekładnia


Efektywny napęd

 • W siewniku VITASEM A koło gwiaździste biegnie w obrębie szerokości roboczej - nie ma konieczności demontażu do transportu po drodze.

 • Duża średnica koła zapewnia efektywny i płynny napęd. Odciążanie hydrauliczne na życzenie.

 • Bezstopniowa przekładnia w kąpieli olejowej pracuje również przy niskich obrotach zapewniając równomierny wysiew nasion.

 • Szybkie, precyzyjne ustawienie liczby obrotów napędu przez przesunięcie dźwigni przekładni na skali.

 • Redukcja obrotów korby przy próbie kręconej (-50%)

Elektryczny napęd dozownika

Elektryczny napęd dozownika
Elektryczny napęd dozownika


Do VITASEM A / VITASEM ADD

 • Na życzenie napęd dozowania może być elektryczny w połączeniu ze sterownikiem POWER CONTROL lub CCI ISOBUS.

 • Sygnał prędkości pochodzi z czujnika DGPS lub z czujnika radarowego z ciagnika.

 • Bez koła gwiaździstego.

 • Regulacją ilości wysiewu można wygodnie sterować z kabiny ciągnika.

 • Próba kręcona na przyciśnięcie guzika.

Proste ustawienie

Obsługa "z lewej"

Wszystkie ustawienia są przeprowadzane z lewej strony lub z tyłu maszyny. Krótka droga pozwala oszczędzić czas. Pozycje ustawienia są łatwodostępne i ergonomicznie uporządkowane.

Centralna regulacja nacisku redlic

Regulacja nacisku redlic siewnika zaczepianego
Regulacja nacisku redlic siewnika zaczepianego


Regulacja nacisku redlic siewnika zaczepianego z DUAL DISC
Regulacja nacisku redlic siewnika zaczepianego z DUAL DISC


Ustawienie nacisku redlic następuje centralnie po lewej stronie siewnika (przy pomocy orientacyjnej skali). Dokładna regulacja naciągu sprężyn gwarantuje równy nacik na przednie i tylne redlice.

 • W VITASEM A możliwe jest ustawienie do 25 kg nacisku na redlicę.

 • Hydrauliczna regulacja nacisku na redlicę na życzenie.

 • W VITASEM ADD centralne przestawienie nacisku na redlicę do 50 kg.

Znacznik śladów

Znacznik śladów
Znacznik śladów


Ząbkowany talerzowy znacznik śladu w opcji

 • 400 mm średnica zapewnia dobrze widoczne, centralne znaczenie.

 • Hydrauliczna obsługa przy pomocy zaworu, mechaniczna blokada transportowa.

 • Śruba ścinająca jako zabezpieczenie przeciw przeciążeniom.

Próba kręcona

Próba kręcona
Próba kręcona


Od próby kręconej przez uruchomienie maszyny po opróżnienie zbiornika na ziarno z resztek - od początku do końca przemyślana koncepcja.

 • Próba kręcona z wolnym kołem w napędzie - próba kręcona na miejscu.

 • Urządzenie do próby kręconej z regulacją ilości wysiewu.

 • Drabinka i koło gwiaździste znajdują się po lewej stronie maszyny.

Elektryczna regulacja ilości wysiewu

Elektryczna regulacja ilości wysiewu
Elektryczna regulacja ilości wysiewu


Przy pomocy elektrycznej regulacji ilości wysiewu możliwe jest dokonanie zmiany ilości wysiewanego ziarna bez wysiadania z ciągnika.

Komfort obsługi

Sterownik COMPASS

COMPASS
COMPASS


COMPASS, elektroniczny sterownik jako wyposażenie na życzenie ułatwia obsługę maszyny i zapewnia stała kontrolę nad poprawnością działania funkcji. Nowoczesny, graficzny wyświetlacz z uwypuklonymi i podświetlonymi przyciskami.

 • Automatyczny włącznik ścieżek, z funkcją stop.

 • Wskaźnik prędkości.

 • Licznik hektarów częściowych i całkowitych.

 • Jako opcja dostępne również kontrola wałka dozującego i stanu wypełnienia, elektryczna regulacja ilości wysiewu.

 • Sterownik POWER CONTROL jako wyposażenie w opcji do VITASEM A i VITASEM ADD z elektrycznym napędem dozowania.

 • Jako wyposażenie na życzenie sterownik CCI ISOBUS - umożliwiajacy profesjonalną obsługę wszystkich maszyn ISOBUS różnych producentów. Jako rozszerzenie w ofercie również SEED COMPLETE.

Próba kręcona z COMPASS:

Opróżnianie
Opróżnianie


 • Wprowadzenie danych o ilości wysiewu i aktualnym ustawieniu przekładni.

 • Próba kręcona dla 1/10, 1/20, 1/40 lub 1/100 ha.

 • Obroty są liczone, od ostatnich pięciu pojawia sie sygnał.

 • Wprowadzenie wykręconej ilości - zostaje określone nowe ustawienie przekładni.

 • 10 języków, 100 m wyrównania, test czujnika.

Przełącznik ścieżek technologicznych

Przełącznik ścieżek technologicznych
Przełącznik ścieżek technologicznych


Przełącznik ścieżek technologicznych
Przełącznik ścieżek technologicznych


Sterowanie włącznikiem ścieżek technologicznych odbywa się przez sterownik COMPASS.

 • Silnik elektryczny zamyka przez wałek żądaną ilość kół wysiewających.

 • Na ścieżkę można wyłączyć do pięciu kół wysiewających.

 • Należy podać tylko szerokość opryskiwacza, a rytm ścieżek zostanie wyliczony.

 • Można założyć również ścieżki asymetryczne i ścieżki specjalne.

 • Jedna maszyna może mieć różne szerokości śladu. Idealne rozwiązanie przy wspólnym użytkowaniu i wykorzystaniu maszyny do prac usługowych.

VITASEM A / ADD mechaniczny napęd dozowania

Włączanie przez czujnik koła gwiaździstego, sygnał z przekładni lub zawór znacznika śladów.

VITASEM A / ADD elektryczny napęd dozowania

Sygnał z podnośnika lub koła gwiażdzistego.

Znacznik przedwschodowy

Znacznik przedwschodowy
Znacznik przedwschodowy


Znacznik przedwschodowy w opcji

Sterowanie następuje przez włącznik ścieżek.

VITASEM / LION / FOX seed drills and harrows [english]

Wszystkie filmy »

PROSPEKTY


VITASEM A / ADD

Pobierz plik PDF