Informacje ogólne

Raitech – Raiffeisen Agro-Technika Sp. z o.o. to jedna z największych firm w Polsce zajmująca się nowoczesną techniką rolniczą. Od samego początku działalności oferta firmy jest oparta o współpracę z solidnymi partnerami w ramach każdego z działów. Zarówno dostawcy maszyn jak i części zamiennych dobierani są na podstawie potrzeb naszych klientów oraz jakości oferowanych przez nich produktów. Firma Raitech od 2012 należy do nowej spółki: DLA Agravis International Holdnig A.S., dzięki czemu pozycja firmy została wzmocniona, a plany rozwoju obejmują wiele ciekawych projektów na najbliższe lata.
Siedziba główna Raitech - front

Siedziba główna - front

Przez pierwsze dwa lata swojej działalności w Polsce (od 1997 roku) Raitech był generalnym importerem maszyn firmy New Holland na teren Polski Północnej, próbując wprowadzić na rynek mało jeszcze wtedy popularną markę produktów New Holland. Dystrybucja tych maszyn prowadzona była samodzielnie oraz we współpracy z dealerami. Po zakupie fabryki maszyn żniwnych w Płocku przez koncern New Holland, Raitech zmienił swój status z Importera na Dealera regionalnego.

Poprzez 15 lat działalności Raitech dopracował się wielu partnerskich stosunków z firmami w kraju i za granicą. Należą do nich:

Obecny teren działania firmy to Polska Północno-Zachodnia, na której zostało powołanych do życia siedem filii zamiejscowych oraz trzy punkty subdealerskie. Celem tego działania była myśl: być blisko klienta. Dzięki takiej strukturze, w ramach terenu działania oddziały są oddalone od siebie do 100 kilometrów. Tym samym dystans klienta do naszego z oddziałów oraz serwisu do klienta nie powinien być większy niż 50 km (około 60min).

Centrala oraz oddziały zamiejscowe:

Firma dba również o profesjonalne spełnienie potrzeb swoich klientów poprzez organizowanie licznych szkolenia dla operatorów, szkoleń technicznych dla mechaników i produktowych dla sprzedawców. Aby przybliżyć rolnikom proponowane maszyny firma dysponuje jednostkami wystawowymi oraz uczestniczy w imprezach targowych: regionalnych oraz ogólnopolskich. Bardzo duży nacisk kładziony jest na organizowanie pokazów sprzętu bezpośrednio na polu. Daje to możliwość samodzielnej obsługi sprzętu i wyrobienia sobie opinii na temat jego przydatności w gospodarstwie rolnym.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rozmów z naszymi doradcami technicznymi z Centrali lub z jednej z sześciu filii zamiejscowych.

Zapraszamy do współpracy!

Dołącz do Raitech na Facebook