Historia firmy | Raitech.pl

Historia firmy

Każda firma posiada swoją historię. Nie inaczej jest w przypadku firmy Raitech, której początków należy szukać u progu lat dziewięćdziesiątych i ówczesnych zmian geopolitycznych na mapie Europy Środkowowschodniej.

Wszystko zaczęło się od przemian strukturalnych w rolnictwie RFN, jakie miały miejsce już u schyłku lat osiemdziesiątych, które zmusiły wiele niemieckich przedsiębiorstw do poszukiwania nowych rynków zbytu. Dotyczyło to również ówczesnej firmy RHG w Hanowerze, która dzięki kontaktom nawiązanym na targach Pol-Agra w roku 1988, mogła rozpocząć pojedynczą sprzedaż używanych maszyn rolniczych na polskim rynku.

Pierwszymi krokami zmierzającymi do stworzenia projektu na Polskę były kontakty nawiązane już podczas wcześniejszych prób sprzedaży maszyn używanych oraz bliskość obszaru zbytu RHG względem Polski.

Początkowo poprzez filię New Holland w Manschnow przy granicy polsko-niemieckiej próbowano stawiać kolejne kroki w kierunku Polski. Szybko się jednak zorientowano, że obecne wówczas emocje można było rozładować tylko w jeden sposób: stworzyć w Polsce własną filię.

Rozpoczęcie działalności

W październiku 1997 roku, firma Raitech otrzymała w Warszawie zezwolenie na założenie zgodnie z polskim prawem przedsiębiorstwa w zakresie maszyn i urządzeń rolniczych pod nazwą Raiffeisen Agro-Technika sp. z o.o. (skrót: Raitech).

Do 1999 roku firma była generalnym importerem maszyn New Holland na Polskę północną. Dopiero po zakupie przez NH fabryki maszyn żniwnych w Płocku, Raitech podpisał umowę dealerską z wyłącznością na teren północno-zachodniej Polski stając się tym samym największym przedstawicielem tej marki w Polsce.

Rozwój firmy

Pierwsze kroki na Polskim rynku nie były proste. Wynikało to nie tylko z powodu kryzysu gospodarczego, który nastąpił w drugiej połowie lat 90-tych, ale również z ograniczeń logistycznych (granice państwa). Nie pozwalało to na szybki i dynamiczny rozwój sprzedaży w początkowych latach działalności.

Jako generalny importer maszyn New Holland struktury sprzedażowe oparte zostały o umowy subdealerskie z innymi firmami, które działy już w sektorze maszyn rolniczych. W tym samym czasie Raitech budował własne oddziały i organizował w nich profesjonalne działy obsługi klienta w zakresie: maszyn, części i serwisu.

Po zmianie umowy na dealerską w roku 1999 roku, firma skupiła się na rozwoju własnych oddziałów. Każdy z nich zbudowany został w oparciu o własną historyczną sprzedaż maszyn w danym rejonie, a dystans między nimi nie wynosił więcej niż 100km. Odległość ta podyktowana była czasem dotarcia serwisu do klienta.

Obecnie Raitech posiada 8 punktów sprzedaży, w których rozwijane są wszystkie działalności firmy w zakresie profesjonalnej obsługi rolnictwa. Główne działy to:

  • nowe maszyny rolnicze
  • używane maszyny rolnicze
  • części zamienne (oryginalne i zamienniki)
  • serwis maszyn
  • usługi rolnicze
  • finansowanie i ubezpieczenia

W ramach posiadanych punktów sprzedaży firma zatrudnia ponad 100 osób. Każdy z działów posiada profesjonalne narzędzia pracy, a pracownicy uczestniczą w najnowszych szkoleniach zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Spółka Raitech jest Polską spółką z kapitałem zachodnim i od 2012 roku należy do Duńskiej spółki Danish Agro, która tworzy wspólne przedsięwzięcie z firmą AGRAVIS skupiające działalności w Europie środkowej i na Bałtykach.