GB 430

GB 430

SADZARKI - SADZARKI PASOWE | GB 430

4-rzędowa, 3-tonowy zbiornik, przystosowana do dużych wydajności powierzchniowych

Czterorzędowa sadzarka pasowa GRIMME GB 430 to doskonały wybór, aby w wydajny i delikatny sposób sadzić sadzeniaki niekalibrowane i odmiany o podłużnym kształcie. W przypadku sadzeniaków o odpowiednich wielkościach, możliwa jest praca z większą prędkością do 10 km/h, co przekłada się na osiągnięcie większej wydajności powierzchniowej. Sadzarka GB 430 jest przystosowana zarówno do sadzenia konwencjonalnego w redlinach, jak i uprawy w oczyszczonych z kamieni zagonach. Dostępne są także dwie wersje układu jezdnego z możliwością kombinacji różnych formowaczy redlin, co pozwala na optymalne dostosowanie do żądanego sposobu sadzenia. Efektywność pracy można znacznie zwiększyć dzięki kombinacji urządzeń do nawożenia pod bulwę, formowania redlin, ochrony przed erozją oraz aplikacji granulatu, zaprawy płynnej i preparatów do aplikacji doglebowej. Opcjonalnie można wyposażyć maszynę w rozwiązania umożliwiające realizację funkcji Clever Planting i Section Control. System wizyjny GRIMME zapewnia optymalny monitoring funkcji maszyny bezpośrednio z kabiny.

Duża siła działania

Prędkość jazdy do maks. 10 km/h, w zależności od sortu i wielkości bulw, gęstości sadzenia, wyposażenia maszyny i warunków glebowych.

Bardzo dobra zdolność manewrowa

Układ jezdny z osią portalową, dobra zwrotność dzięki kątowi skrętu 35 stopni.

Sadzenie w zagonach oczyszczonych z kamieni

Flow-Board XL w kombinacji ze zintegrowanymi bruzdownikami zapewnia zawsze równomierne pokrycie sadzeniaków ziemią.

Kombinacja z aplikatorem środków ochrony roślin

Aplikator GRIMME TS 820, dopuszczony do aplikacji zaprawy płynnej oraz preparatów do aplikacji doglebowej.

Clever Planting

Równomierny wzrost roślin w rzędach przy ścieżkach technologicznych dzięki Clever Planting. Jest to możliwe dzięki stopniowemu zmniejszeniu gęstości sadzenia, co wpływa korzystnie na wykorzystanie substancji odżywczych i światła ze ścieżek.

Redliny o dużej objętości

Blacha formująca XL tworzy redliny z dużą objętością ziemi, co oznacza więcej miejsca na wzrost dla dużych gniazd bulw.

Formowanie redlin na lekkich glebach

Do poprawy wchłaniania wody na glebach lekkich można użyć kombinacji rolek koszowych z korpusami obsypującymi.DODATKOWA WARTOŚĆ

 • Wysoka wydajność przy prędkościach jazdy do 10 km/h, w zależności od sortu bulw, wielkości bulw, gęstości sadzenia i warunków glebowych.
 • Gęstość sadzenia lub liczbę sadzeniaków na hektar można ustawić wygodnie na terminalu.
 • Efektywne wykorzystanie materiału sadzeniowego dzięki automatycznemu wyłączeniu i włączeniu sekcji roboczych za pomocą funkcji Section Control.
 • Równomierny wzrost roślin w rzędach przy ścieżkach technologicznych dzięki Clever Planting. Jest to możliwe dzięki stopniowemu zmniejszeniu gęstości sadzenia, co wpływa korzystnie na wykorzystanie substancji odżywczych i światła ze ścieżek.
 • Automatyczne sterowanie rzędami za pomocą hydraulicznego dyszla skrętnego zapewnia optymalne wysadzanie bulw w środku wstępnie uformowanej redliny.
 • Aby zapewnić właściwe pojedynkowanie na pochyłościach, nachylenie elementów sadzących jest kompensowane w kierunku jazdy do +/- 7°.
 • Równomierne wschody ze względu na stałe obsypywanie bulw ziemią dzięki hydraulicznej kontroli zagłębienia bruzdowników i automatycznemu sterowaniu narzędzi formujących redliny. Operator może wygodnie z kabiny ustawić głębokość sadzenia.
 • Aplikator GRIMME z urzędowym dopuszczeniem zapewnia równomierne pokrycie bulw zaprawą, a także oferuje operatorowi wiele komfortowych funkcji.Jednoczesna aplikacja środków ochrony roślin i granulatu dla optymalnego wzrostu roślin. Jest to możliwe dzięki konstrukcyjnemu rozwiązaniu w postaci oddzielnych komór w bruzdownikach, co ma zapobiec sklejeniu i niekontrolowanej aplikacji.
 • Aby przystosować maszynę do różnych warunków glebowych, można wybrać spośród kilku wersji narzędzi formujących.
 • Dostępny opcjonalnie układ jezdny z czterema kołami jezdnymi zapewnia równomierny rozkład masy i umożliwia kombinację z różnymi narzędziami do formowania redlin.
 • Seryjny układ jezdny z dwoma kołami jezdnymi z zewnątrz i narzędziami formującymi redliny przed kołami jezdnymi jest idealny do uprawy zagonowej i dokładnego wysadzenia w środku na pochyłościach.
 • Bardzo dobrą zwrotność maszyny zapewnia hydrauliczna oś skrętna i kąt wychylenia do 42° (układ jezdny z dwoma kołami jezdnymi) bądź 35° (układ jezdny z czterema kołami jezdnymi).

Wymiary

 • Długość z osią z 2 kołami zewnętrznymi bez / z ramą przednią: 6560 / 7300 mm
 • Długość z osią wahliwą ze zwolnicami z 4 kołami bez / z ramą przednią: 5640 / 6380 mm
 • Długość z urządzeniem niwelującym z osią z 2 kołami zewnętrznymi bez / z ramą przednią: 6560 / 7300 mm
 • Długość z urządzeniem niwelującym z osią wahliwą ze zwolnicami z 4 kołami bez / z ramą przednią: 7030 / 7770 mm
 • Szerokość przy rozstawie rzędów 75 cm: 3300 mm
 • Wysokość: 2800 mm
 • Wysokość w położeniu transportowym: 3200 mm
 • Wysokość napełniania zbiornika uchylnego płaskiego: 2230 mm
 • Długość łoża z osią z 2 kołami zewnętrznymi bez / z ramą przednią: 6560 / 7300 mm
 • Długość łoża z osią wahliwą ze zwolnicami z 4 kołami bez / z ramą przednią: 5030 / 5770 mm
 • Przedłużenie z tyłu: 1300 mm
 • Rozstaw kół: 3000 mm
 • Rozstaw kół nastawny do: 3660 mm

Masa

 • Masa własna w wersji podstawowej: 4000 kg

Szerokość robocza

 • Ilość rzędów: 4
 • Rozstaw rzędów: 75 - 90 cm

Zaczep

 • Dolny zaczep hak pociągowy: x
 • Zaczep dolny typu hitch: x
 • Zaczepienie dolne w głowicy kulowej (K 80): x

Zbiornik / nadstawka

 • Pojemność zbiornika uchylnego: 3000 kg
 • Pojemność rozstaw rzędów 90 cm: 3500 kg

Ogumienie

 • Ogumienie (opcja 1)2x 270/95 R44
 • Ogumienie (opcja 2)4x 280/85 R28

Układ jezdny i silnik

 • Prędkość transportowa (opcja): 25 km/h

Parametry ciągnika

 • Bez blachy formującej (minimalna): 60 kW
 • Z blachą formującą (minimalna)90 kW Ilość pobranego oleju: 50 l/min
 • Wymagane zawory sterujące (jednostronnego działania): 2
 • Wymagane zawory sterujące (dwustronnego działania): 1
Wysyłanie zapytania o dostępność maszyny - Grimme GB 430

Administratorem danych osobowych Raitech.pl jest Raitech Sp. z o.o., Bydgoska 41, 86-061 Brzoza k/Bydgoszczy, NIP: 953-21-88-486, REGON: 091570360.